Silový päťboj

Sponzori

Výhradný dodávateľ športových cien

Victoria Hlavný dodávatel športového vybavenia


 
VIKING GYM - Posilňovňa Cífer (Špeciálna zľava pre členov AWPC-Slovakia)

 

Mapler


 Reklamný partneri
 
BodyWorld
 
Hamaviss 
 
 swan

 
 
 
cs 

 

2% Dane
2% z dane  Vážený obchodný partneri, priatelia, kolegovia, ......

  Touto cestou Vás chcem osloviť aj tento rok s požiadavkou
  o pomoc pre našu športovú federáciu AWPC - Slovakia. 

  Vzhľadom na to, že sa blíži termín, kedy každý z nás môže rozhodnúť, kam poputujú jeho 2% dane .....
 
 
 

....a komu v tomto roku pomôžu v jeho činnosti, dovoľujem si upozorniť na tlačivá a identifikačné údaje, potrebné na realizáciu tohoto kroku, ktoré si môžete stiahnuť na konci tejto výzvy.V prípade, že nám chcete pomôcť a potrebujete radu, ako postupovať, kontaktujte nás prosím.


Finančné prostriedky, ktoré získame cestou 2% daní v roku 2016 budú použité na podporu rozvoja školskej športovej súťaže "Silový päťboj žiakov stredných škôl" a na podporu organizátorov športových súťaží v silovom trojboji  tlaku na lavičke, organizovaných na území SR v druhej polovici roka 2016.

 
V roku 2009 získala cestou poukázania 2 % daní naša federácia spolu: 1.571,79 €
V roku 2010 získala cestou poukázania 2 % daní naša federácia spolu: 1.806,60 €
V roku 2011 získala cestou poukázania 2 % daní naša federácia spolu: 1.391,36 €
V roku 2012 získala cestou poukázania 2 % daní naša federácia spolu:    2.115,56 €
V roku 2013 získala cestou poukázania 2 % daní naša federácia spolu:    1.514,08 €
V roku 2014 získala cestou poukázania 2 % daní naša federácia spolu:    2.606,48 €
V roku 2015 získala cestou poukázania 2 % daní naša federácia spolu:       454,77 €
 
 
Týmto sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa v minulom roku rozhodli touto formou našej federácii pomôcť.
 
 
Ďakujeme

Rudolf Siska
viceprezident AWPC - Slovakia
 
 
Matúš Albert
prezident AWPC - Slovakia
 

Dokumenty na stiahnutie:
 
 
Identifikačné údaje   -  údaje potrebné na daňové priznanie, ktoré podáva firma
 
2%, alebo 3 %  z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

 

ZAMESTNANEC – používa

VYHLÁSENIE ... TU

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE .. TU

 

FYZICKÁ  OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:

a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A)

b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B)

 

PRÁVNICKÁ OSOBAdaňové priznanie právnických osôb