Silový päťboj

Sponzori

Výhradný dodávateľ športových cien

Victoria Hlavný dodávatel športového vybavenia

powerlifting, silovy trojboj, eshop

 
Eleiko Slovensko 

Mapler


 Reklamný partneri
 
BodyWorld
 
Hamaviss 
 
 swan

 
 
 
cs 

 

2% Dane
2% z dane  Vážený obchodný partneri, priatelia, kolegovia, ......

  Touto cestou Vás chcem osloviť aj tento rok s požiadavkou
  o pomoc pre našu športovú federáciu AWPC - Slovakia. 

  Vzhľadom na to, že sa blíži termín, kedy každý z nás môže rozhodnúť, kam poputujú jeho 2% dane .....
 
 
 

....a komu v tomto roku pomôžu v jeho činnosti, dovoľujem si upozorniť na tlačivá a identifikačné údaje, potrebné na realizáciu tohoto kroku, ktoré si môžete stiahnuť na konci tejto výzvy.V prípade, že nám chcete pomôcť a potrebujete radu, ako postupovať, kontaktujte nás prosím.


Finančné prostriedky, ktoré získame cestou 2% daní budú opäť použité na doplnenie technického vybavenia federácie, na prípravu reprezentantov Slovenska na Majstrovstvá Európy a na Majstrovstvá sveta, hlavne pretekárov v dorasteneckej a juniorskej kategórii.
 
V roku 2009 získala cestou poukázania 2 % daní naša federácia spolu: 1.571,79 €
V roku 2010 získala cestou poukázania 2 % daní naša federácia spolu: 1.806,60 €
V roku 2011 získala cestou poukázania 2 % daní naša federácia spolu: 1.391,36 €
V roku 2012 získala cestou poukázania 2 % daní naša federácia spolu: 2.115,56 €
 
V roku 2013 získala cestou poukázania 2 % daní naša federácia spolu: 1.514,08 €
 
 
Týmto sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa v minulom roku rozhodli touto formou našej federácii pomôcť.
 
 
Ďakujeme

Rudolf Siska
prezident AWPC - Slovakia
 

Dokumenty na stiahnutie:
 
 
Identifikačné údaje   -  údaje potrebné na daňové priznanie, ktoré podáva firma
 
2%, alebo 3 %  z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

ZAMESTNANEC – používa VYHLÁSENIE (editovateľná verzia RTF) (POUČENIE k VYHLÁSENIU)a POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE (ak použijete iné tlačivo Vyhlásenia, je to v poriadku – musí však obsahovať správne údaje v súlade s §50 Zákona o dani z príjmov – prečítajte si OZNÁMENIE MF SR k VYHLÁSENIU)

 

FYZICKÁ  OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:

a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A)

b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B)

 

POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít – vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):

a) POTVRDENIE od vysielajúcej organizácie

b) POTVRDENIE od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti

 

PRÁVNICKÁ OSOBAdaňové priznanie právnických osôb